|
   Forside > Boligleksikon

Boligleksikon

(1) (2) Næste
 


NetBolig.dk

Alt om boliger

Andelsboligforening

Hits:2461

Indrykket:2006-09-08

Boligleksikon


En andelsboligforening er en forening, der er stiftet med det formål, at erhverve, eje og drive den ejendom, som foreningens medlemmer bor i.

Andelsboligforeningen ejer ejendommen. Andelshaverne - foreningens medlemmer - ejer hver en del af foreningens formue og har ret til at bo i en af boligerne.

Lovgrundlag

En andelsboligforening drives på baggrund af, Lov om andelsboliger og andre bofællesskaber (andelsboligloven), foreningens vedtægter, de almindelige foreningsretlige grundregler.

Indholdet af vedtægterne kan generalforsamlingen selv fastsætte. Vedtægterne fastlægger bl.a. ledelsen af andelsboligforeningen samt beboernes rettigheder og pligter.

Ledelse af andelsboligforeningen

Generalforsamlingen er den øverste myndighed i andelsboligforeningen og indkaldes efter reglerne i vedtægterne. På generalforsamlingen behandles de vigtigste forhold i andelsboligforeningen og eventuelle beslutninger træffes. Hver andelshaver har normalt en stemme.

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og er ansvarlig for den daglige drift. Mange andelsboligforeninger uddelegerer desuden en del af de løbende opgaver til en administrator.
Indsendt af: Anonym